Log Masuk Warga KKR

Log Masuk Agensi

Content / News / Announcement

Dimaklumkan bahawa Pelan Operasi Latihan (POL) Tahun 2019 telah diluluskan oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia pada 24 Januari 2019. Sehubungan itu, semua penganjur program perlu merancang pelaksanaan program mengikut Jadual yang telah ditetapkan di dalam Pelan Operasi Latihan dan memastikan permohonan Nota Minta yang lengkap dengan dokumen sokongan dikemukakan kepada BPSM KKR selewat-lewatnya dalam tempoh lima hari bekerja sebelum program dilaksanakan bagi memastikan proses pelaksanaan aktiviti latihan berjalan lancar.